Příloha 16


Příloha 16: Rozhodnutí náměstka policejního prezidenta a dnešního policejního duo-prezidenta Martina Červíčka k policejní likvidaci a konfiskaci majetků Edukativní konopné kliniky ze dne 12.3.2012, č.j. PPR – 1622 -1/ČJ -2012- 99TN. Dodejme, že policie v rozporu nejen s trestním řádem dodnes odmítá osobám oprávněným vydat úřední záznam o zkonfiskovaném majetku v Edukativní konopné klinice, Ateliér ALF, Bořivojova 90, Praha – Žižkov a v dané věci nevede, resp. ukončila trestní řízení bez obvinění a navrácení majetků a výsledků výzkumu (cca 120 – 150 vzorků odrůd!)