Ministerstvo zdravotnictví

 Dvě z mnoha zamítavých rozhodnutí ministra zdravotnictví A) ze dne 14.9.2011 pod. č.j. 46934/2011/PRO a B) ze dne 26.6.2012 pod č.j. MZDR 15521/2012-4/PRO na rozkladem řešené usnesení MZ ČR opětovně neudělit stěžovateli od roku 2000 marně žádané povolení pěstování konopí k výzkumu ani jako právnické, ani jako fyzické osobě ignorující nejen 98/34/ES, ale rovněž předloženou registraci léčivých odrůd konopí Cannabis Sativa Friedrich Nietzsche u MZ ČR