Příloha 28


Příloha 28: Stanovy (spolu)zřizovatele Edukativní konopné kliniky: Odborné společnosti Konopí je lék,o.s., IČ: 227 27 281 řádně registrované u MV ČR (2008), statutární zástupce MUDr. Radek Matlach a Ing. Juraj Kořínek