Příloha 3   Příloha 3: Další legislativní návrh stěžovatele dolní a horní komoře Parlamentu ČR k zajištění dostupnosti léčivého konopí nemocným v roce 2014 ze dne 17.11.2013

   Návrh podali Mgr. Dušan Dvořák, Prof. MUDr. et PhDr. Jana Mačáková, DrSc., Doc. RNDr. Ondřej Lumír Hanuš, DrSc., MUDr. Irina Hubernáková, Doc. RNDr. Peter Ondra, DrSc., MUDr. Aleš Skřivánek, PhD., Olga Sommerová, David Koller a Marta Kubišová. 

    Návrh je zveřejněn i s aktualizovanými odpověďmi politických stran na http://konopi2014.blogspot.cz/