Rozhodnutí KSZ v Brně k pěstování konopí na marihuanu pro policii a rozhodnutí policie ke krádeži na farmě Medical CannabisMendelova univerzita v Brně pěstovala ve velkém pro policii marihuanu bez jakékoliv evidence předané marihuany, viz Lidové noviny 22.ledna 2015 - ZDE. Jak je vidět v rozhodnutí KSZ v Brně, kam byla podána stížnost na nezahájení trestního řízení, podle státního zastupitelství nejde o trestný čin, neboť šlo o společensky prospěšné jednání policie (§ 31, odst. 1 trestního zákoníku), kdy bylo potřeba porušit zákon. Když se tímto paragrafem opakovaně hájil  vedoucí výzkumu Konopí je lék Dušan Dvořák a dokládal prospěch cannabisterapie pro občany, který nelze dosáhnuti jinak, než porušením zákona, státní zastupitelství a soudy vždy dělali, že daný paragraf neexistuje a odmítaly se k němu vyjádřit. Citace dle zákona:§ 31 Přípustné riziko:  (1) Trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaženým stavem poznání a informacemi, které měl v době svého rozhodování o dalším postupu, vykonává v rámci svého zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce společensky prospěšnou činnost, kterou ohrozí nebo poruší zájem chráněný trestním zákonem, nelze-li společensky prospěšného výsledku dosáhnout jinak.

 
     Rozhodnutí policie Olomouckého kraje (policie v Konici) ze dne 4.2. 2011, č.j. KRPM-34814-9/ČJ- 2010 – 141211 uvádějící, že krádež 7 vzrostlých rostlin Cannabis neznámým pachatelem na výzkumnické farmě v Ospělově 30.7.2010 není ani přestupek, ani trestný čin, přestože škoda je více než 250.000,- Kč a pozemek je řádně oplocen