Příloha 11



Příloha 11: Jeden z dalších trestních podnětů policejnímu prezidentovi s žádostí o prošetření zločinů proti lidskosti a současně obsahující již 7 žádost o policejní ochranu – nyní od zřizovatelů Edukativní konopné kliniky ze dne 11.5.2011