Příloha 5Příloha 5: Žádost z 18.5.2012 od soudního znalce Mgr. Luboše Smékala, emeritní rektorky ÚP Prof. Jany Mačákové (cca 100 osob) ministru spravedlnosti o obnovu procesu 2 T 104/2010 za první odsouzení stěžovatele (rozhodnutého nejen dle názoru žadatelů a stěžovatele mylně Ústavním soudem ČR pod č.j. II. ÚS 664/12)
 
Po 18. květnu 2012 ministru spravdelnosti napsaly další desítky občanů nejen z ČR, viz http://podporujeme.blogspot.cz/