Příloha 22Příloha 22: Jedno z mnoha rozhodnutí ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje – nyní zde dne 22.4.2013, čj. KRPM – 159277-16/ČJ-2012-1400KR, které mj. dokládá, že záhadný fyzikální úbytek váhy cca 300 kg konopí v prostějovských policejních skladech z první konfiskace výzkumnické farmy v Ospělově (viz přílohy 9 – 11) opakovaně žádaný k prošetření fyzickými i právnickými osobami, dala policie Olomouckého kraje prošetřit dne 10.3.2011 OSZ v Prostějově! Vedoucí OSZ v Prostějově však zakázala řádné prošetření záhadného fyzikálního úkazu – žádané jak krajskou policií Olomouckého kraje, tak policejním prezidiem (viz příloha 13)