Příloha 23Příloha 23: Jedna z mnoha marných žádostí Vrchního státního zastupitelství v Olomouci adresovaných předsedovi Okresního soudu v Prostějově s žádostí o vydání spisu stěžovatele 2T 104/2010  k přezkumnému řízení z podnětu ministra spravedlnosti – nyní z 1.6.2012, č.j. VZZ 31/2012. Spis nebyl VSZ nikdy vydán.  Po „odsuzujícím obnoveném soudu z podnětu OSZ v Prostějově“ byl spis vydán Nejvyššímu státnímu zastupitelství k: “sjednocení postupu OČTŘ v daných řízeních“ (vrácen 8.12.2013). Doufejme, že na NSZ není východiskem řešení daných kauz zbavit občany právní způsobilosti jako se to policie, zastupitelství a soudy pokouší u stěžovatele