Příloha 6 - Rozhodnutí ministerstva zdravotnictví k notifikaci ZoNL dle Směrnice 98/34/ESRozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 64818/2014/TIS ze dne 9.1.2015 a MZDR 40243/2013 z  7.11.2013 potvrzující, že zákonná ustanovení s povahou technického předpisu u zákona o návykových látkách byla notifikována dle povinnosti směrnice 98/34 ES až novelou zákona č. 273/2013 Sb. s platností od 1.1.014 čili až 9 let po vstupu ČR do EU a 12-ti novelizacích ZoNL.

Věc: žádost o informace MZ ČR dle zákona č.106/1999 Sb. 
1 ) Zašlete prosím kopii zdůvodnění notifikace vyhlášky č.221/2013 Sb. dle Směrnice 98/34/ES v nouzovém režimu
2) Zašlete prosím kopii tiskopisu PRO ZÍSKÁNÍ POVOLENÍ pro výrobu konopných léčiv dle § 15 písmeno e) zákona o návykových látkách, neboť tento jsme na soupisu formulářů nenašli.
3) Sdělte, z jakého důvodu nejsou dle Směrnice 98/34/ES notifikovány §§ 15 písmeno e),24 a) a 24 b)  zákona o návykových látkách
Děkuji a jsem s pozdravem
V Olomouci dne 25.12.2014
Dušan Dvořák, 12.1.1962, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc