Příloha 7Příloha 7: Rozhodnutí Veřejného ochránce práv ze dne 17.5.2006 č.j. 468/2003/VOP/JŠL potvrzující řadu nezákonných postupů psychiatrického zařízení, resp. odpovědného pakárníka MUDr. Zdeňka Faldyny z PK FN Olomouc vůči DD, dnes primář PZS VNOL (11.9.2014)

Geneze: MUDr. Šmoldasová: dne 3.2.2003 lhala policii že DD má schizofrenii a zlomil kolegovi čelist a je potřeba ho polaskat haloperidolem a zavřít do klecového lůžka s nebesy v PK FNO, policie vyhověla. Pakárníci jako MUDr. Zdeňek Faldyna napichali DD haloperidolem až se zkroutil, zakázali mu styk s právním zástupcem a věc oznámili soudu až za dva dny (porušení zákona).
 MUDr. Bouček, přednosta: zajistil odebrání mobilu DD a převoz do pakárny Štenberk, nepříčetný ze zájmu novinářů
 MUDr. Havlík, primář pakárny Šternberk, po útěku DD z pakárny dne 12.2.2003 soudu napsal, že se DD vyléčil a byl propuštěn 
Veřejná zástupkyně ochránce práv porušení zákonů doložila až po více 3 letech a nemohlo tedy dojít k obnově procesu na nezákonné rozhodní olomoucké justiční žumpy, která okresní i krajskou žumpou nepravdivě uvedla, že pakárníci v PK FNO a PN Šternberk jednali v souladu se zákonem