Příloha F

Krajské státní zastupitelství v Brně

Mozartova 18/3, 602 00 BrnoOSZ v Prostějově zasláno pouze emailem

KSZ v Brně zasláno emailem a poštou

Důvod: časová tíseň k rozhodnutí KSZ v BrněVěc: Druhý dodatek stížnosti na rozhodnutí OSZ v Prostějově č.j. ZT 108/2013-90 ze dne 25.10.2013OSZ v Prostějově bez jakékoliv vypořádání se s věcnou obhajobou obviněného rozhodlo o nemožnosti řádného soudního projednání věci z důvodu údajné nepříčetnosti obviněného. Soudně znalecký posudek se opíral o nezákonného umístění obviněného na Psychiatrické klinice FN v Olomouci a PL Šternberk na základě rozhodnutí soudu v roce 2013.

Obviněný proto v příloze dokládá rozhodnutí Veřejného ochránce práv z 17.5. 2006, sp. zn. 468/2003/VOP/JŠL, které doložilo řadu nezákonných opatření psychiatrického zařízení, které obviněný v roce 2003 zažil a žádá, aby KSZ v Brně řešilo věcnou obhajobu obviněného a posudek znalce bral jako sekundární záležitost.Současně obviněný žádá KSZ v Brně o vysvětlení níže uvedeného zcela rozlišného rozhodnutí při řešení analogických stížností na stažení analogického obvinění a analogického (ne) zdůvodnění nemožnosti řádného soudního projednání věci obviněného. K tomu obviněný stručně dodává, že byl za výzkum „Konopí je lék“ OSZ v Prostějově obviněn v roce 2010,2011,2012 a 2013, resp. za pěstování a zpracování léčivého konopí a jeho poskytování nemocným. Tato stížnost se týká posledního obvinění a úrody na výzkumnické farmě v Ospělově v roce 2012.  

Při druhém a třetím obvinění podala mezinárodní asociace Open Royal Academy (IČO: 22749250) k rozhodnutí OSZ v Prostějově stížnost na stažení obvinění z důvodů údajné nepříčetnosti obviněného a uvedla právní argumentaci k netrestnosti skutku obviněného. Jak Open Royal Academy uvedla, byla tato asociace právním zástupcem pro realizaci výzkumu, který obviněný založil a vedl, ale také právním zástupcem občanů poškozených jednáním státních orgánů proti výzkumu.

Zatímco při stížnosti proti rozhodnutí OSZ v Prostějově 1 ZT 244/2010 - 214 ze dne 27. 9. 2012 byla stížnost Open Royal Academy KSZ v Brně přijata jako právně přípustná, resp. podání stížnosti nebylo jakkoliv zpochybněno, při stížnosti proti rozhodnutí OSZ v Prostějově 1 ZT 55/2012-79 ze dne 25.1.2013 byla KSZ v Brně Open Royal Academy zamítnuta možnost podat stížnost pro údajnou právní nepříslušnost (osoba neoprávněná), i když šlo o právního zástupce poškozených a věc byla řešena na základě zákonného zmocnění, kterým obvinění Open Royal Academy k podání stížnosti zmocnil a Open Royal Academy zmocnění jako zmocnitel přijalo. Rozhodnutí o zamítnutí stížnosti Open Royal Academy ze dne 22.2. 2013 vedlo KSZ v Brně pod sp. zn.  5 KZT 9/2013-20. Z tohoto důvodu při stížnosti na rozhodnutí OSZ v Prostějově č.j. ZT 108/2013-90 ze dne 25.10.2013, která je předmětem tohoto řízení, obviněný žádné právní zastoupení nepřijal, ale žádá KSZ V Brně o vysvětlení odlišného rozhodnutí.V Olomouci dne 23.11.2013Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc