Příloha E


Okresní státní zastupitelství v Prostějově, Rejskova 14, 796 85 ProstějovVěc: Dodatek stížnosti proti usnesení OSZ v Prostějově č.j. ZT 108/2013-90 ze dne 25.10.2013Souhrnná (a nová) právní argumentace, se kterou se OSZ v Prostějově vůbec nevypořádalo, anebo vypořádalo mylně jako v případě notifikace dle 98/34 ES, bod 1.1) Zákon o návykových látkách (ZoNL) se stal v technických ustanoveních §§ 8 a 24 (zacházení a pěstování konopí s obsahem nad 0,3% THC) notifikovaný dle povinnosti směrnice 98/34 ES až od 10.9.2013 novelou ZoNL zákonem č. 273/2013 Sb. řádně notifikovaným dle směrnice 98/34 ES. Tím obviněný doložil, že se ústavní, nejvyšší i krajský soud mýlili, že ZoNL není potřeba notifikovat, protože údajně těží z vyjímky čl. 10 směrnice 98/ 34 ES. OSZ se na mylné tvrzení soudů odvolávalo, aniž vzalo v potaz uvedený důkaz.2) Policie měřila měří THC v konopí bez jakéhokoliv právně závazného metodického předpisu a v hrubém rozporu s definicí konopí dle zákona o návykových látkách (celá nadzemní část rostliny včetně vrcholíku) a v hrubém rozporu s právně závaznou evropskou metodikou uvedenou v příloze č.1. Nařízení ES č. 1122/2009, čímž uměle navyšuje obsah THC až stonásobně. Aby toto tvrzení obviněný doložil, žádal policii i OSZ o provedení vyšetřovacího pokusu v souladu s trestním řádem, což mu bylo i OSZ zamítnuto. Aby obviněný tvrzení explicitně doložil, vysadil na výzkumnické farmě v Ospělově v celé EU registrovanou autostartovou (samo nakvétací, rychle rostoucí a zrající) odrůdu Finola, za niž byl následně obviněn, viz spis. Dodejme, že dle § 29 ZoNL je pěstování konopí do plochy 100m2 povoleno bez ohlašovací povinnosti, přesto obviněný pěstování hlásil i OSZ v Prostějově.3) Dále se OSZ jakkoliv nevypořádalo s odkazem obviněného na ustanovení § 5 odst. 5 ZoNL, který teprve od 1.4.2013 povoluje bez povolení získávat a zacházet s konopím pouze a jen do 0,3 % THC  k účelům pokusnickým v důsledku novely ZoNL zákonem č. 50/2013 Sb. Do této doby šlo o právo na pokusnické jednání s konopím bez vyjímky.4) Dále se OZS nevypořádalo s ustanovením § 12 odst. 2 trestního zákoníku, totiž že trestným činem je pouze ten, který je společnosti škodlivý, což se v případě obviněného nestalo, naopak jednání bylo společensky prospěšné. Zde rovněž obviněný odkazuje na judikát Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 1. 2008, sp. zn. 3 Tdo 52/2008 (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č.9/2008), kdy pěstování a zpracování konopí s obsahem nad 0,3% THC k alternativní léčbě není trestným činem pro absenci nebezpečnosti, nyní škodlivosti.5) Dále se OZS nevypořádalo s ustanovením § 31 odst. 1 trestního zákoníku, totiž že trestným činem není jednání, kdy obviněný společensky prospěšného jednání nemohl dosáhnuti jinak, což nemohl ani jako předseda nevládní organizace zabývající se výzkumem konopí, ani jako znalý odborník,6) K tomu nově obviněný žádá KSZ v Brně vypořádat se rovněž s ustanovením § 28 trestního zákoníku pojednávajícího o netrestnosti jednání v krajní nouzi při ochraně vlastního života a zdraví, kdy obviněný konopím (kanabinoidy) úspěšné léčil bolestivé stavy 3.stupně diseminované neuroboreliozy diagnostikované v roce 2011 po opakovaných neúspěšných léčbách boreliozy od roku 2006, kdy byl infikován.V Olomouci dne 17.11.2013                                                          

Dušan Dvořák, narozen 12.1.2013, bytem Tylova 2, 779 00 Olomouc