Kardinální důkaz justičně exekutivní korupce číslo 1 - měření obsahu THC v konopí

Královna důkazů: Interpelace ministra vnitra Milana Chovance a jeho (ne) odpověď ze dne 22.5.2015 ZDE:

Od: Open Royal Academy <openroyalacademy@gmail.com>
Datum: 23. července 2015 11:02
Předmět: Źádost o předání podnětu Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu ministrem vnitra
Komu: epodatelna.policie@pcr.cz, Elektronická podatelna MV ČR <posta@mvcr.cz>


Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Ministerstvo vnitra ČR
prostřednictvím
Policie Olomouckého kraje

Věc: Stížnost  - porušení mezinárodních závazků, řady základních článků Listiny základních práv a svobod včetně práva na život a zdraví, presumpce neviny, subsidiarity trestní represe a principu trestního práva „v pochybnostech vždy ve prospěch obviněného“ v důsledku vědomě nezákonného měření obsahu THC v policií od 20.5.2004

Na níže uvedenou žádost o informace ve věci konopí policie 16.7.2015 pod čj. KRPM-80260-17/ ČJ-2015-1400PI odpověděla, že

1)     Nemá informace a neví, kolik vážilo zkonfiskované konopí z výzkumnické farmy v Ospělově v letech 2009 – 2012 a 2014  (a současně doložila nadlimit THC v zkonfiskovaném majetku s tragickými dopady na občany). Tzn. policie popřela základní fyzikální zákony.

2)     V obviněních a rozsudcích uvedeným toxikomanickým materiálem a někdy též marihuanou je dle policie míněna definice konopí pro trestní právo daná nově vládou Petra Nečase a Jiřího Pospíšila od 5.1.2012 uvedená v příloze 1.A.1 Nařízení vlády č. 3/2013 Sb., kde je uvedeno, že konopím se nově od vlády Jana Fischera - po judikátu netrestnosti léčby konopím 30.1.2008 a a přijetí §§ 28  31,odst. 1 trestního zákoníku - pro účely § 289 odst. 3 trestního zákoníku platnéného od 1.1.2010 nahrazují slova Nařízení vlády č. 455/2009 Sb. přílohy 1.A.1. platné od 1.1.2010, kdy obsah THC v konopí je učen nikoliv z celého obejmu rostliny konopí včetně kořene se nahrazuje slovy, citujme „v kvetoucím nebo plodonosném vrcholíku rostliny konopí s výjimkou zrn včetně listů“ V jiných dokumentech pak police uvádí, že konopí je ještě zbaveno bez větviček a stonků. To znamená, že do 5.1.2010 byla tzv. marihuana celá rostlina konopí včetně kořene při vědomí, že od 20.5.2004 mohou občané do 100m2/osobu pěstovat konopí bez hlášení na základě nenotifikovaného předpisu § 29 ZÁKONA O NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH. Z této podzákonné normy DANÉ NAŘÍZENÍM VLÁDY účelově změněné pro zákon č. 50/2013 Sb. konopí do lékáren s cenou 50 tisíc Kč za měsíc za 180 gramů zase jiné definice plevele-konopí v lékárně. Ústavní soud přes vědomí výše uvedeného a řady stížností na porušování ústavnosti v této věci nejméně od 20.2.2012 STĚŽOVATELEM OPAKOVANĚ v nálezu ze dne 21.7.2013 č.j. Pl.ÚS 13/12 k faktu zrušit pro rozpor s čl. 39 LZPS nejen odst. 2, ale také odst. 3 §  289  trestního zákoníku k určení většího než malého množství KONOPÍ, když bylo doloženo porušení celé řady dalších ústavně garantovaných práv nejen čl. 39 LZPS DĚLAL, ŽE NEUMÍ ČESKY A NIČEHO NEVIDÍ A PŘEDPIS NEZRUŠIL. Tzn, že justice a exekutiva v těch nevyšších patrech veřejné moci uzavřela kartelovou dohodu v neprospěch občanů a porušování zákona. Konopí je v zákoně o návykových látkách v § 2 písm. d) z hlediska subsidiarity trestní represe definováno jako celé nadzemní část rostliny včetně vrcholíku. Fischerovou vládou pak byl posílena jistota občanů před zneužíváním zákona u pěstitelů konopí. Následně došlo dramatické změně vládou Nečasovou, protože se stěžovatel jako fyzická osoba tímto bránil, novináři ale jako obvykle nežádali vysvětlení. Odkdy však stojí vyhláška nad zákonem? Soudně znalecké posudky policie k obsahu THC v konopí jsou tak od 20.5.2004 neúčinné-nevymahatelné, neboť byly činěny (vědomě) v hrubém rozporu se zákonem.

3)     Na otázku, jakou právní normou policie definuje onen toxikomanický materiál neboli marihuanu, pak policie v naprostém rozporu fakty a textem normy uvedla, že je to zákon o návykových látkách a Nařízení vlády č. 455/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tzn. Nařízení vlády č. 3/2012 Sb. Na této nezákonné hanebnosti participoval OS Prostějov, KS Brno a další, hlavně však Nejvyšší a Ústavní soud a Vláda ČR, neboť na toto od samého počátku trestního řízení stěžovatel jako fyzická osoba upozorňoval ještě před vynesením prvního odsuzujícího rozsudku 27.10.2010, aby pak Nečasova vláda (viz http://petrnecas.blogspot.cz/)  normu změnila na předpis č. 3/2012 Sb. a podzákonnou normou pak vědomě posílala občany do vězení, anebo je zbavovala právní způsobilosti, nebo zavírala do blázinců.

Prosíme předat věc jako trestní podnět osobně ministrem vnitra Chovancem lhostejným dosud k žádostem o policejní ochranu policejnímu Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, neboť ten dosud stále odmítá podněty projednávat, stejně jako Generální inspekce bezpečnostní sborů i při doložení zabití a umučení konkrétních občanů, stejně tak nejednající je protikorupční policie. Vědomou trestnou činnost nejvyššího obchodního státního zástupce Pavla Zemana máte velmi podrobně s důkazy doloženu s bohatým archivem zločinu i jeho předchůdkyně  http://pavel-zeman.blogspot.cz/  
 V Olomouci 23.července 2015 při zpracovávání 5 ústavní stížnosti, která otřese všemi pilíři demokracie
Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady
Vedoucí výzkumu Konopí je lék/Cannabis is The Cure
Velekněz Konopné církve
Capo do Tutti Capi CannabisTherapy
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc
Ministerstvo vnitra ČR
prostřednictvím
Policie Olomouckého kraje
Věc: Stížnost  - porušení řady základních článků Listiny základních práv a svobod včetně práva na život a zdraví, presumpce neviny, subsidiarity trestní represe a principu trestního práva „v pochybnostech vždy ve prospěch obviněného“ v důsledku vědomě nezákonného měření obsahu THC v policií od 20.5.2004

Na níže uvedenou žádost o informace ve věci konopí policie 16.7.2015 pod čj. KRPM-80260-17/ ČJ-2015-1400PI odpověděla, že

1)     Nemá informace a neví, kolik vážilo zkonfiskované konopí z výzkumnické farmy v Ospělově v letech 2009 – 2012 a 2014  (a současně doložila nadlimit THC v zkonfiskovaném majetku s tragickými dopady na občany). Tzn. policie popřela základní fyzikální zákony.

2)     V obviněních a rozsudcích uvedeným toxikomanickým materiálem a někdy též marihuanou je dle policie míněna definice konopí pro trestní právo daná nově vládou Petra Nečase a Jiřího Pospíšila od 5.1.2012 uvedená v příloze 1.A.1 Nařízení vlády č. 3/2013 Sb., kde je uvedeno, že konopím se nově od vlády Jana Fischera - po judikátu netrestnosti léčby konopím 30.1.2008 a a přijetí §§ 28  31,odst. 1 trestního zákoníku - pro účely § 289 odst. 3 trestního zákoníku platnéného od 1.1.2010 nahrazují slova Nařízení vlády č. 455/2009 Sb. přílohy 1.A.1. platné od 1.1.2010, kdy obsah THC v konopí je učen nikoliv z celého obejmu rostliny konopí včetně kořene se nahrazuje slovy, citujme „v kvetoucím nebo plodonosném vrcholíku rostliny konopí s výjimkou zrn včetně listů“ V jiných dokumentech pak police uvádí, že konopí je ještě zbaveno bez větviček a stonků. To znamená, že do 5.1.2010 byla tzv. marihuana celá rostlina konopí včetně kořene při vědomí, že od 20.5.2004 mohou občané do 100m2/osobu pěstovat konopí bez hlášení na základě nenotifikovaného předpisu § 29 ZÁKONA O NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH. Z této podzákonné normy DANÉ NAŘÍZENÍM VLÁDY účelově změněné pro zákon č. 50/2013 Sb. konopí do lékáren s cenou 50 tisíc Kč za měsíc za 180 gramů zase jiné definice plevele-konopí v lékárně. Ústavní soud přes vědomí výše uvedeného a řady stížností na porušování ústavnosti v této věci nejméně od 20.2.2012 STĚŽOVATELEM OPAKOVANĚ v nálezu ze dne 21.7.2013 č.j. Pl.ÚS 13/12 k faktu zrušit pro rozpor s čl. 39 LZPS nejen odst. 2, ale také odst. 3 §  289  trestního zákoníku k určení většího než malého množství KONOPÍ, když bylo doloženo porušení celé řady dalších ústavně garantovaných práv nejen čl. 39 LZPS DĚLAL, ŽE NEUMÍ ČESKY A NIČEHO NEVIDÍ A PŘEDPIS NEZRUŠIL. Tzn, že justice a exekutiva v těch nevyšších patrech veřejné moci uzavřela kartelovou dohodu v neprospěch občanů a porušování zákona. Konopí je v zákoně o návykových látkách v § 2 písm. d) z hlediska subsidiarity trestní represe definováno jako celé nadzemní část rostliny včetně vrcholíku. Fischerovou vládou pak byl posílena jistota občanů před zneužíváním zákona u pěstitelů konopí. Následně došlo dramatické změně vládou Nečasovou, protože se stěžovatel jako fyzická osoba tímto bránil, novináři ale jako obvykle nežádali vysvětlení. Odkdy však stojí vyhláška nad zákonem? Soudně znalecké posudky policie k obsahu THC v konopí jsou tak od 20.5.2004 neúčinné-nevymahatelné, neboť byly činěny (vědomě) v hrubém rozporu se zákonem.

3)     Na otázku, jakou právní normou policie definuje onen toxikomanický materiál neboli marihuanu, pak policie v naprostém rozporu fakty a textem normy uvedla, že je to zákon o návykových látkách a Nařízení vlády č. 455/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tzn. Nařízení vlády č. 3/2012 Sb. Na této nezákonné hanebnosti participoval OS Prostějov, KS Brno a další, hlavně však Nejvyšší a Ústavní soud a Vláda ČR, neboť na toto od samého počátku trestního řízení stěžovatel jako fyzická osoba upozorňoval ještě před vynesením prvního odsuzujícího rozsudku 27.10.2010, aby pak Nečasova vláda (viz http://petrnecas.blogspot.cz/)  normu změnila na předpis č. 3/2012 Sb. a podzákonnou normou pak vědomě posílala občany do vězení, anebo je zbavovala právní způsobilosti, nebo zavírala do blázinců.

Prosíme předat věc jako trestní podnět osobně ministrem vnitra Chovancem lhostejným dosud k žádostem o policejní ochranu policejnímu Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, neboť ten dosud stále odmítá podněty projednávat, stejně jako Generální inspekce bezpečnostní sborů i při doložení zabití a umučení konkrétních občanů, stejně tak nejednající je protikorupční policie. Vědomou trestnou činnost nejvyššího obchodního státního zástupce Pavla Zemana máte velmi podrobně s důkazy doloženu s bohatým archivem zločinu i jeho předchůdkyně  http://pavel-zeman.blogspot.cz/ 

V Olomouci 23.července 2015 při zpracovávání 5 ústavní stížnosti, která otřese všemi pilíři demokracie
Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady
Vedoucí výzkumu Konopí je lék/Cannabis is The Cure
Velekněz Konopné církve
Capo do Tutti Capi CannabisTherapy


Od: Open Royal Academy <openroyalacademy@gmail.com>
Datum: 22. června 2015 2:37
Předmět: žádost o informace
Komu: epodatelna.policie@pcr.cz
Kopie: openroyalacademy@gmail.com, pv.uo.podatelna@pcr.cz

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Policie Olomouckého kraje
Obvodní ředitelství v Prostějově
Věc: žádost o informace dle zákona o informacích

Kontext žádosti: Ve věci pěti policejních konfiskací cannabis na výzkumnické farmě v Ospělově v letech 2009 – 2015  i přes 15 žádostí o policejní ochranu od roku 2009  (zkonfiskováno cca 3 tisíce rostlin a cca 10 kilo terapeutických produktů cannabis) nám policie dne 23.9.2014 pod č..j. KRPM – 120672-3/ČJ-2014-1400AP, resp.  1.12.2014 pod č.j. KRPM – 120672-10/ČJ-2014-1400AP sdělila, že nám nesdělí
1.     na základě jaké právní normy je oprávněna páchat konfiskacemi v rozporu s §§ 28 a 31 odst. 1 trestního zákoníku, zákony, úmluvami a judikaturou v době míru trestné činy dle § 149, resp. § 401 zákoníku doložené na důkazních listinách a svědeckých výpovědích (že tyto zločiny zatím soudy kryjí, je nyní vedlejší)
2.     kdo, kdy, pod jaký číslem jednacím, s jakým textem a s jakou právní závazností vydal tzv. pracovní postup policie k měření obsahu THC v cannabis
3.     na základě jaké právní normy nemusí policie zkonfiskovaný cannabis při konfiskaci vážit
4.     na základě jaké právní normy je měřen obsah THC pouze ze suchého cannabis
5.     na základě jaké právní normy je možné zkonfiskovat semena cannabis
6.     na základě jaké právní normy či výjimky může policie nemít žádnou právně závaznou normu na měření obsahu THC v cannabis.
7.     Odvolací MV ČR pod č.j. MV -141097-2/KM-2014 ze dne 11.11.2014, resp. č,j MV -141097-7/KM-2014 dne 30.1.2015 odmítlo policii přikázat vydat žádané informace.

Dále nám policie dne 3.4.2015 sdělila pod č.j. KRPM-33089-4/ČJ-2015-1400AP, že ve věci páté konfiskace dne 3.9.2015  nemá žádné informace
8.     kolik kilogramů/gramů dle zákonných definic dle zákona o návykových látkách vážil zkonfiskovaný cannabis jako celé nadzemní části rostlin cannabis včetně kvetoucích/plodonosných vrcholíků
9.     kolik vážily kvetoucí vrcholíky
10.  kolik vážily plodonosné vrcholíky
11. jaká právní norma určuje předmět měření rostliny cannabis na obsah THC, pokud nebyl cannabis měřen dle zákonných definic
12. jaký je přesný postup vážení zkonfiskovaného cannabis
13. jaká je váha zkonfiskovaných semen
14. jaká je právní norma na určení  % vody při měření na obsah THC a vážení cannabis

Současně policie dne 3.4.2015 pod. č.j. KRPM-33089-5/ČJ-2015-1412UO uvedla, že dne 3.9.2014 zkonfiskovaný cannabis opětovně překročil limit obsahu THC, byť policie nemá výše uvedené informace k měření obsahu THC a váhy cannabis a jednou z opětovně zkonfiskovaných odrůd cannabis s nadlimitem THC byla odrůda Cannabis Carmagnola, která je uznanou odrůdou EU uvedenou v odrůdových knihách měřená náročnou unijní normou uvedenou v příloze č. 1 Nařízení ES č. 1122/2009 na obsah s limitem do 0,2%  THC (stejně mylné měření jako při  konfiskaci v roce 2012 s odrůdou Cannabis Finola)
15.  Odvolací MV pod č.j. MV – 770090- 5/KM-2015 dne 4.6.2015 uvedlo, že police nemusí dané informace vydat, když je nemá.

Žádost: Sdělte prosím
1)     zda také při předchozích konfiskacích cannabis z ospělovské farmy v letech 2009 -2012 policie vůbec neznala váhu zkonfiskovaného cannabis dle zákonných definic a pokud tyto váhové údaje policie znala,  tyto nám zašlete, protože v souhrnné zprávě (Odborné vyjádření) policie o konfiskacích v letech 2009 - 2012 s údaji o % nadlimitního obsahu THC v zkonfiskovaném cannabis tyto informace o váhovém množství zkonfiskovaného cannabis dle zákonných definic zcela absentovaly, ač jsou zásadní a rozhodné (viz Odborné vyjádření OKTE Frýdek- Místek č.j. KRPT-5223-1/KT-2012 ze dne 25. 2.2013)
2)     co je to konkrétně a věcně u cannabis (popište danou část rostliny cannabis) toxikomanicky využitelný materiál, což je sousloví (někdy též OČTŘ používají slovo marihuana), které policie pro stanovení váhy zkonfiskovaného cannabis používá a jež se pak objevuje v obvinění/obžalobě/rozsudku.
3)     jaká právní norma určuje/definuje na rostlině cannabis onen tzv. toxikomanický materiál (někdy též uvedeno toxikomanský).

Dovolujeme si odkázat na vyjádření soudních znalců a expertů ve věci cannabis a jeho měření doc. RNDr. Lumíra Hanuše, DrSc. a doc. RNDr. Petera Ondry, CSc. uvedená na www.konopijelek.cz v sekci Dokumenty a studie, že měření obsahu THC v cannabis při odlišných definicích cannabis a odlišných metodách sběru cannabis k měření včetně odlišné doby měření a dalších proměnných vykazuje významné rozdíly v naměřených hodnotách účinných látek.

Děkujeme za váš zájem a čas.

V Olomouci dne 22.června 2015                 Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady