Ústavní soud dne 5.10.2017 pod č.j. III ÚS 3354/2016 opětovně odmítl (desátou) ústavní stížnost vedoucího výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) Dušana Dvořáka a odmítl dne 10.10.2017 č.j. SPR ÚS 49/17 vydat asociaci Cannabis is The Cure,z.s. informace, proč mlčí k řadě klíčových právních otázek nevyřešených v deseti ústavních stížnostech. Návrhy na obnovu všech ústavních stížností členů výzkumu a kárné podněty asociace Cannabis is The Cure,z.s. a zřizovatelů Edukativní konopné kliniky od 15.10.2017 do 28.10.2017 s žádosti o informace vedoucího výzkumu ke dni 28.10.2010 č.j. SPR ÚS 13 /17

Ústavnímu soudu ČR dne 15. 10 a 18.10. 2017 zaslané odvolaní asociace Cannabis is The Cure,z.s. na rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 10.10.2017 č.j. SPR. ÚS. 49/17-85 a kárný podnět na soudce senátu usnesení ze dne 5.10.2017 č.j. III.ÚS 3354/16 NAJDETE ZDE Stížnost odborné společnosti Konopí je lék,z.s. na průtahy a odvolání na rozhodnutí Ústavního soudu ČR ze dne 10.10.2017 č.j. SPR ÚS 49/17 ve spojení s kárným podnětem na rozhodnutí ze dne 5.10.2017 č.j. III.ÚS 3354/16 a stížnost na průtahy a odvolání na rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství ze dne 11.10. 2017 č.j.: 43568/17/5100-41451-711055 ve spojení s rozhodnutím Finančního úřadu pro Olomoucký kraj ze dne 20.10. 2017 čj.: 1853861/17/3100-11450-809667 NAJDETE ZDE  Ústavnímu soudu dne 23.10.2017 - 25.10.2017 zaslané kárné podněty, odvolání na rozhodnutí ze dne 10.10.2017 č.j. SPR ÚS 49/17 a žádosti o informace Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s. a jeho členů Ateliér ALF,z.s. Konopí je lék,z.s. a Art Language Factory, z.s. NAJDETE ZDE  Dodatek asociace Cannabis is The Cure,z.s. ze dne 27.10.2010 NAJDETE ZDE  Důkazy oprávněnosti kárného podnětu na soudce senátu č.j. III.ÚS 3354/16 ve spojení s dodatkem odvolání na rozhodnutí ústavního soudu ze dne 10.10.2017 č.j. SPR ÚS 49/17) v žádosti o informace ze dne 28.10.2017 NAJDETE ZDE  


🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻