Příloha 25Příloha 25:


Diag Human Cannabis, IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc


Okresní soud v Prostějově

Havlíčkova 2936/16
797 09 ProstějovVěc: žádost dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacímKontext žádosti: Okresní stání zastupitelství v Prostějově dne 26.4.2013 pod čj. ZN 4131/2013 – 4/5 rozhodlo a nevládní organizaci Diag Human Cannabis a nevládní organizaci Open Royal Academy napsalo, že jejich žádost o předběžnou otázku Soudnímu dvoru Evropské unie (nejen) ve věci obvinění za úrodu léčivého konopí (a též sp. zn. 2T 104/2010) postoupilo Okresnímu soudu v Prostějově k podání SDEU. Otázka SDEU zní: Lze občany vinit z protiprávního jednání, kterého se mohou dopustit nesplněním normy, která nebyla v souladu se směrnicí 98/34/ ES řádně notifikována v souladu s právem Unie, pokud občané a společnosti spolupracující na výzkumném programu „Konopí je lék“, o splnění dané normy prokazatelně požádali?Důkaz, že v případě sp. zn. 2T 104/2010 soudy ČR hrubě právně pochybily a nebylo možné Dušana Dvořáka odsoudit za nedovolenou výrobu drog, resp. za výzkum „Konopí je lék“ (KS v Brně sp. zn. 3 To 25/2011 ze dne 9. března 2011, Usnesení Nejvyššího soudu - 8 Tdo 1231/2011-55 ze dne 27.října 2011 a Usnesení Ústavního soudu - II. ÚS 664/12 ze dne 13. dubna 2012), kdy soudy mylně tvrdily, že zákon o návykových látkách těží z výjimky z oznamovací povinnosti dle čl. 10 odst. 1 první odrážka směrnice 98/34/ES a transponuje Nařízení EU, které se však transponovat nesmí, vyvrátila česká exekutiva v roce 2012, když byla – prvně po vstupu do EU - teprve nyní legislativně připravovaná novelizace zákona o návykových řádně notifikována dle povinnosti směrnice 98/34/ES pod č.j.  2012/0329/CZ-COOP. Toto dokazuje, že se na zákon o návykových látkách výjimka čl. 10 směrnice 98/34/ES nevztahuje a zákon je v souladu s ustálenou judikaturou SDEU neúčinný -  nevymahatelný.Vlastní žádost: Sdělte nám prosím, kdy a pod jakým číslem jednacím Okresní soud v Prostějově položil předběžnou otázku Soudnímu dvoru EU. V případě, že tak soud neučinil, toto nám prosím zdůvodněte. Děkujeme.V Olomouci dne 20.5.2013                              Mgr. Dušan Dvořák

                                                                     předseda správní rady