MUDr. Dagmar Přikrylová, MUDr. Miloslav Novák, MUDr. Věra Táborská ke cannabisterapii a právní způsobilosti Dušana Dvořáka

Lékařskou zprávu o léčbě lymeské boreliozy konopím (anglicky)  najdete například ZDE
Záverečnou řeč Radomíry Dvořákové u OS Prostějov dne 26.10.2010 o úspěšné léčbě deprese manžela Dušana Dvořáka konopím najdete ZDE
Protest Radomíry Dvořákové soudu k omezování právní způsobilosti manžela Dušana Dvořáka ze dne 6.12.2012  najdete ZDE
 

Studie o léčbě deprese konopím najdete v angličtině například ZDEZe spisů k ochranné léčbě: V posudku soudního znalce č. 750 MUDr. Jiřího Švarce, PhD. na Dušana Dvořáka a protokolu z veřejného jednání obecního soudu ze dne 14.5.2015 je doloženo, že stěžovatel je právně způsobilý. Tyto dokumenty jsou obsaženy ve všech trestních spisech u Okresního soudu v Prostějově a Olomouci. Znalec na straně 15 posudku uvedl sumář předchozích trestních řízení (obvinění) za konfiskace konopí v letech 2009-2012: Alibistické („kolegiální“) závěry o duševní poruše Dušana Dvořáka a z toho plynoucí nepříčetnosti a následná psychaitrizace jsou pro justici jednodušší než prokazovat protiprávnost pěstování konopí člověku, který je za jeho oprávněnost ochoten tvrdošíjně a sofistikovaně bojovat.“ V závěru posudku znalec, který je primářem ústavu ochranné léčby PN Bohnice v Praze, uvedl: „U Dušana Dvořáka nadále trvá nebezpečnost definovaná vysokou pravděpodobností opakování obdobného protiprávního jednání, pro které bylo uloženo stávající ochranné léčení Okresním soudem v Prostějově (č.j. 2T 104/2010 dne 6.8.2013), tj. nedovolená výroba konopných produktů. Zcela dostačujícím ochranným opatřením před touto jeho nebezpečností je ambulantní ochranné léčení.“ Z veřejného zasedání 14.5.2015 souhrnně (viz spis): Znalec Švarc soudu sdělil velmi korektně, zda opravdu není schopen posoudit duševní stav i bez znaleckého zkoumání. Znalec soudu sdělil, že žádný znalec nezkoumal duševní stav Dušana Dvořáka v době skutku, který měl zkoumat, tzn. roky 2009-2012 od dubna do září, kdy roste konopí a kdy bylo zkonfiskováno. Soudní znalec soudu sdělil, že spirituální zkušenosti nejsou bludem, stejně jako pocit justiční zvůle a křivdy. Znalec soudu sdělil, že pěstování konopí je nechorobné a Dušan Dvořák není nebezpečný. Znalec soudu sdělil, že – na rozdíl od předchozích „znalců“ – není od toho, aby posuzoval, zda je či není legislativa přiměřená. Znalec Švarc soudu sdělil, že nejen on by považoval Dušana Dvořáka (2008 – 2015) za právně způsobilého.